pomocdladzieci

Pomoc psychologiczna, psychoterapia dla dzieci

Okres dorastania jest wyzwaniem rozwojowym a na drodze młodego człowieka od dzieciństwa do dorosłości pojawiają się często trudności, z którymi rodzice mają kłopot, by sobie w pełni poradzić. Wówczas można uzyskać wsparcie ze strony psychologa/psychoterapeuty. Terapia skierowana do dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 18 lat oparta jest na konkretnych działaniach, pomagających leczyć różnego rodzaju zaburzenia i problemy psychiczne.

Mogą nimi być:
problemy wychowawcze;
problemy interpersonalne w kontakcie z rówieśnikami (trudności w nawiązywaniu relacji, częste konflikty, niechęć do relacji);
przejawy zachowań agresywnych, buntowniczych, impulsywność;
nadmierna nieśmiałość;
trudności w nauce;
uogólnione i specyficzne zaburzenia rozwojowe;
zaburzenia lękowe:
– lęk uogólniony;
– fobia szkolna;
– mutyzm wybiórczy;
– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne;
– zaburzenia odżywiania, w tym bulimia i anoreksja;
– zaburzenia zachowania i emocji;
– zespoły nadpobudliwości ruchowej;
– zaburzenia stresu posttraumatycznego.

Terapia dla dzieci i młodzieży to regularne spotkania, odbywające się najczęściej raz w tygodniu. W zależności od potrzeb, problemu i chęci Klienta. Praca taka zawsze poprzedzana jest konsultacjami z rodzicami, mającymi na celu określenie kontekstu pojawienia się trudności.

Formy pomocy

Konsultacja psychologiczna obejmuje zwykle od dwóch do trzech spotkań.

Pierwsze to rozmowa z rodzicem na temat zgłaszanego problemu i rozwoju dziecka oraz oczekiwań wobec psychologa. Następnie odbywa się spotkanie dziecka lub nastolatka z psychologiem, w formie rozmowy lub zabawy, mające na celu poznanie natury problemu oraz sposobu postrzegania własnej, trudnej sytuacji przez Pacjenta.

Na koniec odbywa się ponowna konsultacja z rodzicem, dotycząca przedstawienia przez terapeutę natury problemu oraz podjęcia decyzji dalszych działań, tj. rozpoczęcia terapii lub skorzystania z innego rodzaju pomocy (np. konsultacja psychiatryczna, diagnoza potencjału intelektualnego, warsztaty).
Spotkanie trwa 50-60 min.

Umów konsultacje

Dlaczego diagnoza psychologiczna jest ważna?

Pozwala określić poziom funkcjonowania psychicznego dziecka w każdej sferze rozwoju (ruchowej, percepcyjno-motorycznej, poznawczej, emocjonalno-społecznej, funkcji behawioralnej, wiedzy i umiejętności) oraz wyjaśnia mechanizmy psychologiczne i czynniki, które na ten rozwój wpływają w sposób wspierający lub ograniczający.

Rodzaje diagnoz:

1. Diagnoza psychologiczna małego dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci w wieku 1-3 lat – wywiad kliniczny z rodzicami dziecka, obserwacja zachowań społeczeno-komunikacyjnych dziecka, ocena rozwoju psychomotorycznego, analiza wszystkich zebranych danych, dokumentacji medycznej – ocena kliniczna, przekazanie rodzicom diagnozy psychologicznej z uzasadnieniem oraz wstępnymi wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu.

2. Diagnoza psychologiczna dziecka w kierunku Zespołu Aspergera – od 5 roku życia – wywiad kliniczny z rodzicami dziecka, obserwacja zachowań społeczeno-komunikacyjnych dziecka, ocena rozwoju psychomotorycznego, analiza wszystkich zebranych danych, dokumentacji medycznej – ocena kliniczna, przekazanie rodzicom diagnozy psychologicznej z uzasadnieniem oraz wstępnymi wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu

3. Diagnoza gotowości szkolnej dziecka w wieku 6 lat – Zastanawiasz się, czy Twoje dziecko jest gotowe na rozpoczęcie edukacji szkolnej, czy sprosta wymaganiom i obowiązkom szkolnym? Chcesz sprawdzić, czy dziecko jest emocjonalnie gotowe, aby sprostać nowej dla niego sytuacji? Diagnoza składa się z oceny:

  • Kompetencji poznawczych: czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie,
  • Kompetencji społeczno – emocjonalnych: umiejętności nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, kontroli emocji, adekwatnego reagowania w różnych sytuacjach, radzenia sobie z porażką, wiary we własne możliwości, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.

4. Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka w każdym wieku – badanie potencjału intelektualnego dziecka, określenie jego mocnych stron w funkcjonowaniu poznawczym i obszarów wymagających wspomagania.

5. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych/ trudności adaptacyjnych w każdym wieku – Zauważasz problemy wychowawcze w swoim domu? Trudno Ci utrzymać dyscyplinę domową, chciałbyś efektywnie komunikować się z własnym dzieckiem, podnieść jego motywację do pracy w przedszkolu/szkole i domu? Chciałbyś pomóc dziecku w stresujących, trudnych lub przełomowych wydarzeniach w jego życiu? Odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dziecko ma trudności z nawiązaniem bliskich relacji z rówieśnikami? Dlaczego bywa zbyt lękliwe, nieśmiałe lub agresywne? Chcesz podnieść samoocenę swojego dziecka, rozwinąć jego asertywność, pewność siebie i niezależność?

6. Diagnoza procesów integracji sensorycznej 

Procedura diagnostyki psychologicznej:

  • Jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby), na których rozmawiamy o zgłaszanych trudnościach, poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, oddziaływań środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka, dostarczyć ksera opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Niezbędne jest podpisanie przez rodzica i nastolatka zgody na wykonanie badania diagnostycznego.
  • Jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby), w trakcie których wykonane są specjalistyczne, wystandaryzowane testy psychologiczne
, obserwacja swobodna zachowania dziecka. Wszystkie metody badawcze są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na życzenie rodzica diagnoza jest sporządzana w formie opinii lub zaświadczenia.
  • Omówienie z rodzicami dziecka wyników diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej terapii oraz przekazanie wskazówek do pracy w domu.

Psychoterapia indywidualna dla dzieci to cykl spotkań, podczas których terapeuta stosując wiedzę psychologiczną oraz różnego rodzaju atrakcyjne dla dzieci i profesjonalne pomoce terapeutyczne (techniki zabawowe i plastyczne), stara się pomóc dziecku w zrozumieniu własnego problemu, przezwyciężeniu go lub odnalezieniu się w trudnej dla niego sytuacji.

Zalecana jest, gdy problem i trudności emocjonalne zaburzają dziecku jego prawidłowe codzienne funkcjonowanie.

Psychoterapia indywidualna dla dzieci poprzedzona jest konsultacjami diagnostycznymi, pozwalającymi na dobór właściwej formy i czasu trwania terapii.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

    Call Now Button
    X