psychoterapia-dda

Dorosłe dzieci alkoholików - DDA

Adresatami psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików są osoby dorosłe, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym, a ślady tych doświadczeń są źródłem problemów w życiu dorosłym.

Osobom, które wychowywały się w takich warunkach zazwyczaj trudno jest się uwolnić od różnych męczących je zachowań, nawyków myślowych, czy spontanicznych reakcji emocjonalnych, których same nie rozumieją, mimo że wiedzą, iż przeszłość jest już za nimi. Często mają poczucie, że nie mają kontroli nad swoim życiem i nad sobą. Mają poczucie, że bardziej żyją życiem bliskich niż swoim własnym.

 

PSYCHOTERAPIA DLA OSÓB Z RODZIN DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW JEST SZANSĄ GDY:

 • pojawia się niskie poczucie własnej wartości, problemy z samooceną

 • przeżywanie stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego, często silnego lęku przed odrzuceniem
 • pojawia się bezlitosna ocena siebie i innych

 • pojawia się szukanie potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz

 • w domu rodzinnym rodzice byli chłodni i wycofani emocjonalnie, nie okazywali miłości, ciepła i poczucia więzi

 • coś idzie nie po ich myśli, czują lęk i nie kończą rozpoczętych spraw – często bojąc się odpowiedzialności

 • pojawia się trudność w mówieniu o sobie i o swoich uczuciach ( zasada panująca w domu rodzinnym „nie mówić i nie czuć” )

 • trudności w przeżywaniu przyjemności i nadwrażliwość na cierpienie, poczucie bycia nieszczęśliwym
 • pojawia się strach przed założeniem własnej rodziny, trudności wchodzenia w związki z ludźmi

 • często w codziennym życiu pojawia się poczucie, że świat jest czarny, albo biały, lęk przed nowymi sytuacjami w życiu

 • kiedy pojawia się skłonność do nałogów

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

  Call Now Button
  X