dla-rodzicow

Pomoc psychologiczna dla rodziców

W Centrum Obecności pracujemy z rodzicami dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Naszą ofertę kierujemy do rodziców, którzy mają trudności wychowawcze w radzeniu sobie z niepokojącymi zachowaniami swoich dzieci.

W ramach pracy z psychologiem można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji. Pomoc dla rodziców może być połączona z pracą z dzieckiem lub może mieć też charakter szkoły umiejętności wychowawczych.

Formy pomocy

Jest to pierwsze spotkanie rodzica z psychologiem, mające na celu określenie problemu w rodzinie, nazwanie trudności wychowawczych, z którymi spotykają się rodzice dzieci w różnym wieku, a także ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy.

To przestrzeń do wzajemnego poznania się, sprecyzowania oczekiwań i mających nastąpić zmian a także wstęp do spotkania terapeuty z dzieckiem.

Po pierwszej konsultacji może nastąpić kolejny etap pomocy rodzinie – terapia dziecka, terapia rodzinna, terapia pary lub praca rodziców nad umiejętnościami wychowawczymi.

Umów konsultacje

To spotkania obejmujące krótkotrwałą, doraźną pomoc. Podczas nich psycholog, stosując współczesną wiedzę psychologiczną, pomoże odnaleźć optymalny sposób postępowania z dzieckiem w sytuacjach, w których macie Państwo trudność w rozumieniu jego zachowania.

Pomoc może obejmować poradę, jeśli sytuacje dotyczą zmian w rodzinie, np. rozwód, śmierć kogoś bliskiego lub być cyklem spotkań, obejmujących budowanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych.

W Centrum Obecności ważnym dla nas jest, aby w pomoc dziecku zaangażowani byli rodzice lub opiekunowie. Czasem bywa, że jest to praca wyłącznie z nimi. Niekiedy samodzielna praca z dzieckiem jest potrzebna, by miało ono wsparcie w czasie doświadczania trudności. Jednak zmiana możliwa jest najczęściej w oparciu o współpracę z rodzicami.

Pomoc psychologiczna może zostać przekształcona w inny rodzaj pomocy, np. w psychoterapię.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

    Call Now Button
    X