dorosle-dziecko-dysfunkcyjne

Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - DDD

Psychoterapia DDD oznacza terapię Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, czyli z takich, w których brakowało bezpieczeństwa, troski, oparcia, szacunku, miłości, a istniała przemoc, strach, poniżanie, zaniedbywanie, osamotnienie.

Osoby, których dzieciństwo zostało naznaczone brakiem miłości i akceptacji rodziców, najczęściej ponoszą za to w dorosłym życiu ogromną cenę, ceną tą jest niezdolność do nawiązywania głębszych więzi z innymi ludźmi, opartych na wzajemnym zaufaniu i wsparciu. Osoby takie unikają nawiązywania głębszych relacji z otoczeniem lub ograniczają je do niezbędnego minimum.

 

OSOBY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH MOGŁY DOŚWIADCZYĆ SYTUACJI GDY:

 • jeden lub oboje rodziców mieli problem alkoholowy lub inny nałóg
 • rodzice byli chłodni i wycofani emocjonalnie, nie okazywali miłości, ciepła i poczucia więzi
 • w Twojej rodzinie pojawił się inny problem, powodujący jej dysfunkcjonalność
 • nie respektowano granic innych oraz nie stawiano granic wobec siebie

ZAPYTAJ SIEBIE, CZY:

 • towarzyszą Ci zaburzenia łaknienia (brak apetytu lub nadmierne objadanie się)
 • masz skłonność do nadmiernego brania odpowiedzialności za innych lub uchylanie się od odpowiedzialności
 • masz poczucie niskiej wartości i negatywny stosunek do siebie
 • pojawia Ci się labilność emocjonalna (naprzemienne wybuchy płaczu, złości, popadanie w smutek) – podatność na zranienia emocjonalne
 • masz skłonność do popadania w stany depresyjne, zaburzenia lękowo-nerwicowe, zaburzenia psychosomatyczne, zachowania nałogowe
 • boisz się konfliktu, utraty kontroli i wyrażania uczuć ?
 • czujesz się odpowiedzialny za wszystkich i wszystko, co Cię otacza ?
 • nie potrafisz odmawiać ?
 • żyjesz w poczuciu winy ?
 • nie potrafisz odpoczywać, relaksować się ?
 • czujesz, że nie pasujesz do miejsc i ludzi, którzy Cię otaczają?
 • źle się czujesz w towarzystwie innych osób ?
 • krytykujesz siebie i poniżasz ?
 • często czujesz się bezradny i stawiasz się w roli ofiary ?
 • masz obsesję na punkcie pracy, zakupów, punktualności, porządku, seksu, hazardu, alkoholu, religii ?
 • masz tendencję do nawiązywania silnych relacji z osobami zranionymi lub cierpiącymi ?
 • myślisz w kategoriach „czarne albo białe”, „teraz albo nigdy” ?
 • odcinasz się od wspomnień z dzieciństwa ze względu na ból, jaki Ci sprawiają ?

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

  Call Now Button
  X