Standardy etyczne

 • 1
  KODEKS ETYCZNY
  W naszej pracy kierujemy się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa zatwierdzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w grudniu 1991 roku.
 • 2
  DIAGNOZA
  Zgodnie z ustaleniami kodeksu, pracę z naszymi klientami rozpoczynamy zawsze od wnikliwej diagnozy, po której następuje uzgodnienie z klientem celów oraz planu oddziaływań.
 • 3
  NAJNOWSZE STANDARDY
  Kładziemy duży nacisk na nie stosowanie technik, których trafność bądź rzetelność poddana jest w wątpliwość w świetle najnowszych badań.
 • 4
  TAJEMNICA ZAWODOWA
  Poszanowanie godności drugiego człowieka skłania do tego, aby zachować w tajemnicy wszystko to, co odnosi się do jego życia osobistego lub rodzinnego. Dlatego w Centrum OBECNOŚCI szczególną wagę przykładamy do utrzymywania tajemnicy zawodowej.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

  Call Now Button
  X