Grupy terapeutyczne

Grupa terapeutyczna to przestrzeń dla osób chcących pogłębiać doświadczanie kontaktu ze sobą i otoczeniem.
To psychoterapia mająca na celu życie w zgodzie ze sobą a co za tym idzie przejrzyste funkcjonowanie w relacjach z innymi, poprzez systematyczną pracę nad swoimi osobistymi trudnościami, problemami, wewnętrznymi konfliktami czy zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym.

W psychoterapii grupowej dzięki wymianie uczuć, myśli i wyobrażeń między uczestnikami grupy, odtwarzają się podstawowe trudności w kontaktach z ludźmi, z którymi uczestnicy zmagają się w życiu codziennym.

To przestrzeń, która daje możliwość do skonfrontowania własnych przekonań dotyczących tego, jak inni mnie odbierają z wiedzą na ten temat pozyskaną od innych uczestników grupy.
To bezpieczny obszar do poszukiwania i próbowania nowych sposobów zachowań interpersonalnych, które okażą się dla uczestników grupy bardziej satysfakcjonujące przy czerpaniu wsparcia, jakie daje grupa.

Pomocą w tym będzie samoobserwacja, informacje zwrotne od uczestników grupy oraz indywidualna praca na forum grupy.

Przystąpienie do grupy terapeutycznej jest poprzedzone jedną lub dwiema konsultacjami z jednym, z psychoterapeutów prowadzących grupę.

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają ok. 2,30 godziny.
Grupa liczy zwykle 8-12 uczestników.
Czas trwania grupy jest różny, od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od wzajemnych ustaleń oraz wstępnych założeń.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

    Call Now Button
    X