psychoterapia-indywidualna2

Pomoc psychologiczna, psychoterapia dla dorosłych

Pomoc dla dorosłych przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, zmagających się z trudnościami:
osobistymi (lęk, depresja, ataki paniki, problemy zdrowotne o niewyjaśnionym w badaniach medycznym pochodzeniu, przeżywanie konfliktów wewnętrznych, stres, uzależnienia);
zawodowymi;
dotyczącymi kryzysu w relacjach z innymi.

Oprócz pomocy w trudnościach i leczeniu objawów psychoterapia może stanowić formę samopoznania i rozwoju osobistego.
Jest skierowana również do osób, które chcą lepiej poznać siebie, by w pełni korzystać ze swoich potencjałów, zasobów a przy tym czerpać satysfakcję z kontaktu z drugim człowiekiem.

Forma psychoterapii polega na indywidualnych, stałych spotkaniach z psychoterapeutą.

Częstotliwość spotkań zależna jest od trudności, z jaką zmaga się Pacjent oraz od ustalonych podczas pierwszej sesji celów terapii.
Zazwyczaj są to 50-60 minutowe spotkania odbywające się raz w tygodniu.

Formy pomocy

Konsultacja indywidualna to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, którego celem jest określenie problemu, trudności pacjenta oraz ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy.

Podczas rozmowy poznajemy naturę Państwa oczekiwań wobec terapii oraz określamy mające nastąpić zmiany.

Konsultacje mogą obejmować od jednej do trzech sesji (każda po 50 – 60 min.), które kończą się zawarciem kontraktu terapeutycznego, obejmującego: cele, zasady terapii, jej częstotliwość (zazwyczaj 1 w tygodniu) lub propozycję skorzystania z innych form pomocy (np. konsultacja psychiatryczna, warsztaty, pomoc psychologiczna lub coaching).

Umów konsultacje

Pomoc psychologiczna skierowania jest do osób, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, ale znalazły się w trudnej dla nich życiowo sytuacji. To krótkotrwała, doraźna pomoc skoncentrowana na konkretnym celu, którym nie są zmiany mechanizmów psychicznych a minimalizowanie poziomu stresu w oparciu o posiadane przez pacjenta zasoby.
Może obejmować:

 • udzielenie informacji czy porady w konkretnej sprawie, np. przy podjęciu ważnej decyzji;
 • wsparcie osobie znajdującej się w sytuacji kryzysu psychologicznego spowodowanego zmianą życiową czy nagłym wydarzeniem, np. żałobą, które ograniczyło poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa pacjenta;
 • podjęcie interwencji kryzysowej, często wykraczającej poza obszar oddziaływań psychologicznych i wymagającej pomocy o charakterze socjalnym, prawnym lub medycznym.
  Pomoc ta może przekształcić się w inny rodzaj pomocy, np. psychoterapię.

To cykl spotkań, proces, podczas którego psychoterapeuta, korzystając ze swojej wiedzy psychologicznej stara się pomóc Pacjentowi w rozwiązaniu określonego problemu, trudności i doprowadzeniu do lepszego funkcjonowania w określonym obszarze.

Poszerzenie pola samoświadomości, poznanie swoich myśli, uczuć i potrzeb oraz doświadczenie siebie w aktualnej sytuacji to początek realnych zmian w swoim życiu.

W ramach tego procesu tworzy się między Pacjentem a terapeutą relacja pełna zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

  • Psychoterapia krótkoterminowa – skoncentrowana jest na konkretnym problemie, trudności, objawie i służy wprowadzeniu zmiany w tym obszarze. Trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do roku.
  • Psychoterapia długoterminowa – skoncentrowana jest na głębszym poznaniu i zrozumieniu siebie. Poprzez odkrycie, uświadomienie oraz przepracowanie przeszłych doświadczeń oraz kierujących nami dysfunkcjonalnych schematów pomoże w przemianie i lepszym funkcjonowaniu w życiu. Czas jej trwania jest nieokreślony i zależy od specyfiki zgłaszanych problemów.

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest konsultacjami diagnostycznymi, pozwalającymi na dobór właściwej formy, częstotliwości i czasu trwania terapii.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

  Call Now Button
  X