Efektywne, poprawne, zrozumiałe, pozytywne porozumiewanie się między ludźmi jest jedną z bardziej istotnych umiejętności w dzisiejszym świecie. Pozwala na bycie zrozumianym, wysłuchanym, dobrze traktowanym. Pozwala na zrozumienie, wysłuchanie i dobre traktowanie siebie i innych.

Skuteczna komunikacja zachodzi wtedy, gdy odbiorca rozumie przekaz tak, jak zamierzał go przekazać nadawca. Na komunikację wpływają nasze potrzeby, oczekiwania, postawy, ale również reakcje wywoływane przez nas u naszego rozmówcy.

Komunikujemy się z ludźmi, aby:
• wyrazić swoje myśli, przekonania, pragnienia, uczucia,
• wymienić informacje,
• uzyskać pomoc, akceptację, wsparcie,
• zaspokoić potrzeby swoje i partnera,
• wydać polecenia, wykonać wspólne zadania,
• określić własną pozycję, wyrazić swój stosunek wobec partnera,
• kształtować i wyrażać swoją osobę.

Jakość naszych relacji  – zawodowych i prywatnych – determinuje jakość całego naszego życia. Konstruktywna komunikacja zaś to najlepsze spoiwo dla naszych relacji. Trening komunikacji dostarczy okazji do refleksji nad swoimi nawykami komunikacyjnymi, pozwalając je też udoskonalić.

Trening komunikacji jest zaproszeniem dla wszystkich, którzy chcieliby doskonalić swoją komunikację – zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym.

Najbliższy termin

28paź(paź 28)09:0029(paź 29)18:00WARSZTAT KOMUNIKACJIBĄDŹ-MY W KONTAKCIE09:00 - 18:00 (29) Centrum OBECNOŚCI, ul. Chmielna 29, PłockKategoria::ROZWÓJ OSOBISTY

O prowadzącej warsztat

Małgorzata Marcinowska
Trener, pedagog i psychoterapeutka.
Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy warsztatowej i trenerskiej w obszarach umiejętności pracy z grupą, komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej i pracy terapeutycznej z dorosłymi i młodzieżą.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

    Call Now Button
    X