mlodziez

Pomoc psychologiczna, psychoterapia dla młodzieży

Okres dorastania jest wyzwaniem rozwojowym a na drodze młodego człowieka od dzieciństwa do dorosłości pojawiają się często trudności, z którymi rodzice mają kłopot by sobie w pełni poradzić. Wówczas można uzyskać wsparcie ze strony psychologa/psychoterapeuty. Terapia skierowana do dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 18 lat oparta jest na konkretnych działaniach, pomagających leczyć różnego rodzaju zaburzenia i problemy psychiczne.

Mogą nimi być:
problemy wychowawcze;
problemy interpersonalne w kontakcie z rówieśnikami (trudności w nawiązywaniu relacji, częste konflikty, niechęć do relacji);
przejawy zachowań agresywnych, buntowniczych, impulsywność;
nadmierna nieśmiałość;
trudności w nauce;
uogólnione i specyficzne zaburzenia rozwojowe;
zaburzenia lękowe:
– lęk uogólniony;
– fobia szkolna;
– mutyzm wybiórczy;
– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne;
– zaburzenia odżywiania, w tym bulimia i anoreksja;
– zaburzenia zachowania i emocji;
– zespoły nadpobudliwości ruchowej;
– zaburzenia stresu posttraumatycznego.

Terapia dla dzieci i młodzieży to regularne spotkania, odbywające się najczęściej raz w tygodniu.
W zależności od potrzeb, problemu i chęci Klienta. Praca taka zawsze poprzedzana jest konsultacjami z rodzicami mającymi na celu określenie kontekstu pojawienia się trudności.

Formy pomocy

Konsultacja psychologiczna obejmuje zwykle od dwóch do trzech spotkań.
Pierwsze to rozmowa z rodzicem na temat zgłaszanego problemu i rozwoju dziecka oraz oczekiwań wobec psychologa.

Następnie odbywa się spotkanie dziecka lub nastolatka z psychologiem, w formie rozmowy lub zabawy, mające na celu poznanie natury problemu oraz sposobu postrzegania własnej, trudnej sytuacji przez Pacjenta.

Na koniec odbywa się ponowna konsultacja z rodzicem, dotycząca przedstawienia przez terapeutę natury problemu oraz podjęcia decyzji dalszych działań, tj. rozpoczęcia terapii lub skorzystania z innego rodzaju pomocy (np. konsultacja psychiatryczna, diagnoza potencjału intelektualnego, warsztaty).
Spotkanie trwa 50-60 min.

Umów konsultacje

Psychoterapia młodzieży to regularna praca terapeutyczna z nastolatkiem, mająca na celu pomoc młodemu człowiekowi w poznaniu siebie, zrozumieniu własnego problemu oraz w odnalezieniu się w trudnej dla niego sytuacji.

Zalecana jest, gdy problem i trudności emocjonalne zaburzają nastolatkowi jego prawidłowe codzienne funkcjonowanie.

Proces terapeutyczny przypomina pracę z osobą dorosłą. To regularne spotkania, odbywające się najczęściej raz w tygodniu. Zawsze poprzedzane konsultacją z rodzicami nastolatka.

W zależności od potrzeb, problemu i chęci Pacjenta terapia może mieć charakter krótkoterminowy (kilka miesięcy) lub długoterminowy.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

    Call Now Button
    X