kinga-pietrzak_centrum_obecnosci_b

Kinga Pietrzak

Jestem filozofem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, dyplomowanym trenerem i nauczycielem. 

Pracuję w podejściu integratywnym w psychoterapii opartym o koncepcję naturalnej równowagi. Najbliżej mi do nurtu humanistyczno-doświadczeniowego psychoterapii. Swoje intuicje rozwijam w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie i w Instytucie Focusingu w Chile (Instituto Focusing de Chile).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Obecnie odbywam 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie posiadającej akredytację w zakresie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra potwierdzoną przez PCE Europe, a także rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ponadto w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej, a także biorę udział w warsztatach i treningach podnoszących kwalifikacje zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem focusingu.

W Instytucie Focusingu w Chile (Instituto Focusing de Chile) wraz z zespołem terapeutów z Centrum Obecności szkolę się w zakresie Focusingu jako zjawiska (Focusing as a Phenomenon).

Wspieram i profesjonalnie niosę pomoc psychologiczną osobom znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji życiowej. Lubię pracować z młodzieżą. Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego. Uczestniczę w konferencjach.

Ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie z filozofii w zakresie logiki i metodologii nauk na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, studia podyplomowe w zakresie matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, a także kurs przygotowania pedagogicznego w Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracując z młodzieżą mi.in. w Płockim Towarzystwie Oświatowym, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP, Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Akademii Mazowieckiej w Płocku uzupełniłam swoje wykształcenie o studia podyplomowe w zakresie wychowania seksualnego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Pracując jako nauczyciel matematyki na terenie Oddziału Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Konstancinie-Jeziornie podniosłam swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.

Jestem ciekawa świata i ludzi. Żyję i pracuję w zgodzie ze sobą. Jestem twórczo otwarta na opracowanie nowej metody, choćby miała zastosowanie do jednej tylko osoby, jak krawiec szyjący na miarę. Blisko mi do myśli, że człowiek nie może być rozpatrywany w sposób abstrakcyjny, ponieważ jego istnienie rozgrywa się tu i teraz w świecie. Nie może być również sprowadzony do kategorii tylko logicznych, fizyko-chemicznych lub społecznych. Punktem wyjścia do odnajdywania sensu jest refleksja nad sobą: „Poznaj samego siebie, a stanie przed Tobą otworem cały świat”, ale należy pójść dalej: „Stań się tym, kim jesteś”.

Osobiście o psychoterapii

Bliska jest mi filozofia towarzyszenia innym w poznawaniu samych siebie i odkrywaniu prawdy w samym sobie.

Lubię patrzeć na psychoterapię jako na sztukę lekarską w zakresie duszy. Jako psychoterapeuta nie jestem ekspertem, lecz akuszerem. W wymiarze duchowym towarzyszę samoistnej energii przenoszącej życie naprzód.

Patrzę na rzeczywistość przez pryzmat materialny i duchowy. Ważne jest dla mnie krytyczne i kreatywne myślenie. Cenię nauki formalne i empiryczne.

Umów wizytę bezpośrednio

Loading...

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl

    Call Now Button
    X