Uczestniczka o treningu asertywności w Centrum OBECNOŚCI

Trening asertywności prowadzony przez Panią Małgorzatę Marcinkowską w Centrum OBECNOŚCI, to tylko pozornie trening, warsztat…. tak na prawdę to szansa do bardzo bliskiego doświadczenia Siebie w relacjach z innymi.


Dwa spotkania, zaledwie 20 godzin…a tyle czasu wystarczyło, aby znacząco poprawić jakość swojego życia w kontaktach z otaczającym mnie światem.
Doświadczenie spotkania w grupie mającej ten sam cel, otwartej na Siebie nawzajem i zmotywowanej do pracy to już ogromna przestrzeń do owocnej pracy.

Pierwsza część spotkania, przybliżająca pojęcie ale również znaczenie asertywności w Naszych codziennych relacjach umożliwiła mi rozpoznanie swojej nie umiejętności w komunikowaniu swoich prawdziwych potrzeb.Wraz ze zrozumieniem przyczyn wyrażania Siebie w sposób nie asertywny, narodziła się chęć zmiany oraz poznania drogi do wyrażania Siebie pozostając w bliskości ze swoimi emocjami i odczuciami. 

Ogromne znaczenie dla wykorzystania poznanych umiejętności miało “zaprzyjaźnienie ” się z asertywnością, tzn. odszukanie w Sobie czym rzeczywiście dla mnie samej ona jest. Przełamanie istniejących przekonań, iż asertywność jest negatywna, nie przyjazna dla drugiego człowieka, pozwoliło mi zbliżyć się do prawdziwego znaczenia i sensu asertywności.

Bardzo istotnym było również przyznanie sobie prawa do zadbania o Siebie i odnalezienie odwagi do stawiania granic. Dla mnie osobiście było to bardzo ważne umocnienie swojej wartości i prawa do życia. Poznanie praw wynikających z człowieczeństwa i indywidualności oraz zrozumienie ich znaczenia to ogromny krok w akceptacji samego Siebie. Wspólna praca w grupie, stworzyła możliwości zbudowania zaufania do Siebie i innych oraz odkrycia własnych wartości, o które „zachciało” się dbać.

 

Dla mnie osobiście trening asertywności,  to nie tylko zdobyta wiedza, ale rzeczywista zmiana, która zaistniała podczas doświadczania tego spotkania.
Sytuacje, w których znalazłam się po warsztacie były dla mnie zupełnie nowymi spotkaniami, w których miałam odwagę zadbać o Siebie.

Ufając swoim odczuciom i czując prawo do ich wyrażenia podejmowałam decyzje zachowań asertywnych, dzięki którym zbudowałam szacunek dla Siebie samej oraz mogłam prawdziwie spotkać się z moimi rozmówcami. Relacje, które dotychczas były trudne, nie jasne i często powodowały wewnętrzne konflikty przerodziły się w budujące i pełne zrozumienia kontakty. Dotychczas nie zauważałam jak wiele zdarzeń, które stanowiły trudność można przetransformować na momenty które nie tylko nie będą już trudnością, ale będą pozytywną dawką energii.

Jestem przekonana, iż bez udziału w  treningu asertywności wiele relacji nadal stanowiłoby dla mnie trudność, chęć ich wykluczania lub nie zauważania. Obecnie w pełni odpowiedzialnie uczestniczę w zdarzeniach które mnie spotykają oraz czuję się w nich bardzo bezpiecznie. Wiem bowiem, iż zawsze mam prawo wyrazić Siebie, mam prawo do bycia Sobą i mam prawo zachowania swojego zdania. Jestem otwarta na drugiego człowieka, bowiem On również ma prawa takie jakie mam Ja, lecz kiedy Jego zachowania uderzają w moją godność mam prawo zareagować, nie pozwalać, troszczyć się o Siebie.

Dzięki treningowi znam narzędzia które pomagają mi w podejmowaniu właściwej reakcji.  

Druga, doświadczeniowa część warsztatu, to lekcja przeżywania emocji oraz niesamowita praktyka w szukaniu rozwiązań indywidualnych dla każdego. Obserwacja i doświadczanie emocji innych osób  umacniało mnie  i zachęciło do pracy z własnymi trudnościami.  

Dziś, każdego dnia rozwijam zdobyte umiejętności oraz korzystam z poznanych narzędzi podczas treningu. Doświadczam i czuję kiedy jestem w zgodzie ze Sobą. Kiedy otoczenie chciałoby wpłynąć na część mnie,  mam odwagę do stanowczego nie godzenia się na to, zachowując szacunek dla drugiej osoby.  Rozpoznawanie emocji i wyrażanie ich w sposób łagodny, spokojny i prawdziwy prowadzi zazwyczaj do spotkania i zrozumienia z odbiorcą, co w efekcie przyczynia się do pozytywnego rozwiązania komunikowanego zdarzenia. 

 

Trening asertywności to bardzo cenne doświadczenia, które  będą mi towarzyszyć już zawsze, bowiem mają dla mnie ogromne znaczenie i są nie odłączną częścią troski o Siebie. Ponadto, wspomnienia atmosfery z pracy wspólnej ciągle budzą radość, zapał i motywację do praktykowania i umacniania sensu dbania o Siebie.

Anna

ZAPISZ SIĘ NA NAJBLŻSZĄ EDYCJĘ!

ta-1200x628-reklama

Call Now Button
X
%d bloggers like this: