O ISTOCIE PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNEJ W CENTRUM OBECNOŚCI

Terapia nastawiona na osobę jest takim sposobem bycia z drugą osobą, która sprzyja zdrowym zmianom i ułatwia rozwój.

Opiera się ona na założeniu, że w człowieku tkwią ogromne zdolności do zrozumienia samego siebie i do konstruktywnych zmian w sposobie bycia i zachowania oraz że najlepsze warunki do ujawnienia i urzeczywistnienia tych zdolności stwarza pewna specyficzna relacja z drugim człowiekiem.

Jej specyfika polega na tym, że terapeuta doświadcza siebie takim jakim rzeczywiście jest, że wykazuje głęboką wrażliwość i nie oceniające zrozumienie dla drugiej osoby, że troszczy się o nią i komunikuje jej wszystkie te uczucia.

Jakość tej relacji jest decydującym elementem całego procesu terapeutycznego.

Call Now Button
X
%d bloggers like this: