CYTATY MISTRZÓW (20) Erich Fromm

(…) dojrzała miłość jest zjednoczeniem uwarunkowanym zachowaniem integralności człowieka, jego indywidualności.
Miłość jest aktywną siłą w człowieku siłą, która przebija się przez mury oddzielające człowieka od jego bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi; dzięki miłości człowiek przezwycięża uczucie izolacji i osamot­nienia pozostając przy tym sobą, zachowując swą integralność.
W miłości urzeczy­wistnia się paradoks, że dwie istoty stają się jedną, pozostając mimo to dwiema istotami.

Erich Fromm

Call Now Button
X
%d bloggers like this: