CYTATY MISTRZÓW (19) Leslie Greenberg

Terapia skoncentrowana na procesie doświadczania jest terapią humanistyczną zakorzenioną w podejściu egzystencjalnym, dlatego też kładzie duży nacisk na wolność osoby i jej rozwój przez całe życie.

Terapeuci podkreślają wolność klienta w  postępowaniu, zarówno w czasie terapii,  jak i poza nim.

Co więcej, klienci są uznawani (w sposób, który nie obarcza ich winą) za odpowiedzialnych za reakcje na ich doświadczenia emocjonalne, łącznie z depresją i lękami.

Terapeuta wspiera więc potencjał i motywację klienta do samostanowienia, dojrzałej współzależności, dążenia do doskonałości, kompetencji i własnego roz­woju, a nawet rozwijania osobistej mocy. Terapeuta powinien wspierać rozwój klienta, pomagając mu w odkrywaniu możliwości rozwoju zawartych w jego/jej doświadczeniu.

Może na przykład wy­słuchać klienta, a następnie podzielić się z nim refleksją na temat asertywnego gniewu ukrytego za depresyjnym nastrojem klienta.

Leslie S. Greenberg

Call Now Button
X
%d bloggers like this: