CO TO JEST PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia jest leczniczym działaniem, które ma za zadanie usunąć lub zmniejszyć dolegliwości doświadczane przez pacjenta oraz usunąć ich przyczyny lub mechanizmy podtrzymujące.

Wokół psychoterapii krążą pewne utarte przekonania, że jest formą pomocy tylko dla „chorych psychicznie” bądź uzyskaniem gotowych odpowiedzi na pytanie: „co mam zrobić ze swoim życiem”? Na terapię decydują się osoby, które odczuwają destrukcyjne emocje, zachowania oraz nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, a tym samym pragną czerpać więcej radości z życia, budować zdrowe relacje.

Psychoterapia to cykl spotkań, na których podczas rozmowy terapeuta pomaga pacjentowi lepiej zrozumieć siebie, dostrzec źródła problemu.

Korzystając z wiedzy psychologicznej, poprzez towarzyszenie w odczuwaniu pacjenta, daje mu przestrzeń do dostrzeżenia niewidzianych dotąd obszarów problemu, nie dając przy tym gotowych wskazówek czy rozwiązań.

Terapeuta nic nie narzuca jedynie towarzyszy w odczytywaniu znaczeń, jakie pacjent nadaje swoim wewnętrznym odczuciom.

W terapii pacjent poznaje i nabywa nowe umiejętności, np. radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i nazywania swoich potrzeb w relacji z samym sobą i  drugim człowiekiem, radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Istotnym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest życzliwa, oparta na zaufaniu relacja z terapeutą, dlatego wybór odpowiedniego terapeuty jest kluczowy.

 

Call Now Button
X
%d bloggers like this: