d-malgorzata-radkiewicz-centrum-obecnosci-psychoteraputka

Małgorzata Radkiewicz

Jestem trenerem rozwoju osobistego

Jestem dyplomowanym trenerem pracującym w nurcie doświadczeniowym.

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyłam Szkolę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą  oraz zarządzanie oświatą.

Swoje kompetencje trenerskie poszerzałam przez osobiste doświadczenie udziału w:

  • Treningu interpersonalnym (Intra 09.2018);
  • Focusing- Spotkanie z wewnętrznym krytykiem – warsztat z Claudem Missiaen – (Intra 11.2017)
  • Focusing – warsztat (Intra 06.2017).
  • Treningach asertywności jako kotrener (Centrum Obecności 2015-2016);
  • Warsztacie twórczości (Intra 12.2014);
  • Treningu antystresowym (Intra 11.2014);
  • Treningu asertywności (Intra 05.2014);
  • Warsztacie komunikacji (Intra 04.2014);
  • Treningu interpersonalnym (Intra 02.2014);
  • Rocznym treningu asertywności (Intra 2012-2013);

Należę do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA.

Osobiście o trenerstwie

W pracy trenerskiej ważne jest dla mnie zadbanie o warunki pełne bezpieczeństwa podczas treningu.
To daje możliwość nawiązania kontaktu z grupą, relacji z drugim człowiekiem w poczuciu akceptacji i przyjęcia, pomimo odmienności i różnic. To dla mnie przestrzeń do dzielenia się, pomocy, towarzyszenia w doświadczaniu „zmiany”, a przy tym czerpania z bogactwa innych.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl
Call Now Button
X