agnieszka-slawinska-psychoterapia-centrum-obecnosci-duze

Agnieszka Sławińska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą dziecięcym.

Jestem psychologiem w trakcie procesu certyfikacji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, terapeutą integracji sensorycznej drugiego stopnia.

Podczas studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyłam dwie specjalności: psychologię kliniczną dzieci i młodzieży oraz psychologię sądową. Jednocześnie ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Pracuję jako terapeuta dziecięcy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

Moja praca jest poddawana stałej superwizji przez superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania, którego jestem członkiem.

Interesują mnie zagadnienia związane ze wspieraniem rozwoju dziecka, a szczególnie praca terapeutyczna z dziećmi ze spektrum autyzmu.

 

Swoją wiedzę pogłębiam na kursach i szkoleniach:

  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I, II stopień, Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (STSR), Warszawa
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z dzieckiem i rodziną, (LETSR), Warszawa
  • Terapia Integracji Sensorycznej – I, II stopień – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS), Warszawa
  • „Rodzina jak drużyna” warsztaty dla rodziców, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa
  • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton, Fundacja Synapsis, Warszawa
  • Trening Umiejętności Społecznych – Fundacja Synapsis, Warszawa
  • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, Synapsis, Warszawa
  • Diagnoza i terapia zespołu Aspergera – Fundacja Synapsis, Warszawa
  • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – Centrum Terapii Behawioralnej, Toruń

 

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie diagnostyczne zdobywam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Płocku. W latach 2015-2016 współpracowałam z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego „Mini-Med” będąc członkiem zespołu diagnozującego całościowe zaburzenia rozwojowe. W Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” prowadziłam terapię psychologiczną dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz konsultacje dla rodziców.

Odbyłam staż w Pracowni Psychologii Dziecka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Poradni dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – Effatha w Krakowie, w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieliczce oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie. W 2013 roku odbyłam staż w zamkniętym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Miejskim Świętej Trójcy w Płocku, w dziennym Oddziale Psychiatrycznym – ABJ Centrum Terapii w Płocku oraz w NZOZ Euromed Poradni Zdrowia Psychicznego w Wieliczce.

Osobiście o psychoterapii

Psychoterapia to spotkanie z drugim człowiekiem, towarzyszenie mu w procesie zmiany.
Proces terapeutyczny ma na celu odkrywanie zasobów człowieka, jego kompetencji osobistych potrzebnych do kreowania przez niego zmiany życiowej, nabywania i kształtowania nowych umiejętności.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl
 
Loading...
X