warsztat-coaching

Zmiana mi służy - jak pokonać lęk przed zmianami w życiu
– warsztat z zastosowaniem ćwiczeń coachingowych

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?
Warsztat przeznaczony jest dla osób, które czują potrzebę wprowadzenia zmian w swoim życiu a nie mają na to odwagi, nie wiedzą jak przygotować się do zmiany, nie wiedzą jak urzeczywistnić swoje plany i marzenia.

Jaki jest cel warsztatu?
Celem warsztatu jest określenie ważnego dla Ciebie obszaru zmiany a co za tym idzie nauka precyzyjnego wyznaczania swoich celów. Dzięki ćwiczeniom coachingowym odpowiesz sobie na pytania:
– Jak skutecznie wprowadzać zmiany w życie?
– Jak pokonywać wszelkie przeszkody i lęk związany ze zmianą?
– Jak urzeczywistniać plany i marzenia?
Celem warsztatu jest również odnalezienia źródła Twojej siły i energii do wprowadzania zmian.

W programie warsztatu:
• Zmiana w moim życiu – rewolucja czy ewolucja?
• Mój obszar zmian – model góry lodowej.
• Wyznaczanie celów, miary celów.
• Przeszkody w drodze do zmiany.
• Skąd wziąć siłę do wdrożenia zmiany w swoim życiu.
• Moja droga do zmiany – ćwiczenie z kartami archetypów.

Jak przebiega warsztat?
Trening trwa 6 godzin dydaktycznych.
Maksymalna liczba uczestników 12 osób (o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń).

Jaki jest koszt warsztatu?
Koszt warsztatu – 300 PLN z VAT

Kiedy zaczyna się warsztat?
Informacje w sekretariacie Centrum.
Uczestnik warsztatu ma zapewnione ciastko, kawę i herbatę.

monika-łobodzińska-zespół

O prowadzącej warsztat

Monika Łobodzińska
Certyfikowany coach, trener rozwoju osobistego.
Ukończyła studia wyższe z zakresu ekonomii i public relations na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz kurs Coach Praktyk Biznesu w Norman Benett Academy w Warszawie akredytowany przez European Mentoring & Couching Council. Jest aktywnym członkiem Klubu Coacha w Norman Benett Academy.
Jest również ekonomistą z wieloletnim doświadczeniem. Przez wiele lat pracowała jako ekonomista, członek Rad Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN oraz członek wielu zespołów projektowych.

Formularz zgłoszeniowy

Zaznacz wydarzenie w którym weźmiesz udział:
WYKŁAD 6 Z CYKLU BLISKOŚĆ - 28.06.2019 r.

Imię i nazwisko*

Adres email*

Adres zamieszkania*

Adres zamieszkania*

Telefon kontaktowy*

WYPEŁNIJ, JEŻELI CHCESZ OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT NA INNE DANE, NIŻ PODANE POWYŻEJ

Nazwa Firmy*

Adres email*

NIP Firmy*

Ulica i nr*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Administratorem danych osobowych jest Centrum OBECNOŚCI Psychoterapia i Rozwój Osobisty Tomasz Radkiewicz, ul. Chmielna 29, 09-410 Płock.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Centrum OBECNOŚCI Psychoterapia i Rozwój Osobisty Tomasz Radkiewicz, ul. Chmielna 29, 09-410 Płock w celach kontaktowych obejmujących przesłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy mailingowej Centrum OBECNOŚCI Psychoterapia i Rozwój Osobisty Tomasz Radkiewicz, ul. Chmielna 29, 09-410 Płock

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Centrum OBECNOŚCI Psychoterapia i Rozwój Osobisty Tomasz Radkiewicz, ul. Chmielna 29, 09-410 Płock w celach marketingowo – handlowych oraz związanych w wysłaniem oferty obejmujących przesłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy mailingowej Centrum OBECNOŚCI Psychoterapia i Rozwój Osobisty Tomasz Radkiewicz, ul. Chmielna 29, 09-410 Płock

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących ze strony Centrum OBECNOŚCI Psychoterapia i Rozwój Osobisty Tomasz Radkiewicz, ul. Chmielna 29, 09-410 Płock w celach handlowych oraz marketingowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum OBECNOŚCI Psychoterapia i Rozwój Osobisty Tomasz Radkiewicz, ul. Chmielna 29, 09-410 Płock informacji handlowych oraz marketingowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość w szczególności poprzez sms, email lub pocztę tradycyjną.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Zapraszamy do kontaktu…

W celu umówienia terminu wizyty lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

CENTRUM OBECNOŚCI
PSYCHOTERAPIA I ROZWÓJ OSOBISTY

ul. Chmielna 29
09-410 Płock (Imielnica)

NIP: 728-228-80-61

517-256-500

513-606-919

kontakt@centrumobecnosci.pl
Call Now Button
X